Naše nabídka

KOTELNÍ VODY (pára, otopné systémy)

Požadavky na kotelní chemii:

 • Antikorozní účinky.
 • Vázání zbytkového kyslíku, oxidu uhličitého, podpora tvorby ochranných vrstev.
 • Odstranění kotelního kamene v průběhu provozu, bez nutnosti odstávek.
 • Zamezení tvorby kotelního kamene.
 • Zmírnění pěnění vody v kotli a přestřiku.
 • Vyrovnané parametry kotelních vod

Ekonomické požadavky

 • Menší spotřeba paliva
 • Méně doplňovaní vody - nižší ztráty odkalem (odluhem)
 • Eliminuje chemické čištění kotle
 • Méně prostojů
 • Nižší spotřeba chemických přípravků

CHLADÍCÍ OKRUHY

Otevřené chladící okruhy s atmosférickými chladiči:

Z důvodu odpařování zde dochází ke koncentraci solí, které způsobují usazeniny, nebo korozi. Přídavná voda pro otevřené chladící okruhy není zcela změkčená, „tvrdost“ je stabilizována chemicky. Za nárůst spotřeby energie v procesu výměny tepla je zodpovědný „vodní kámen“ a vrstva biofilmu. Tyto nežádoucí jevy eliminuje vhodně zvolený režim chemické úpravy vody.

Uzavřené chladící okruhy:

Dle ČSN 75 7171: „okruh, z něhož je teplo odváděno tepelným výměníkem, přičemž nedochází k mísení vod na obou stranách výměníků. Ztráty chladící vody jsou zde minimální. Tvrdost vody pro uzavřené chladící okruhy se blíží nule. Voda je upravena inhibitory koroze. Polouzavřený chladící okruh má podobná specifika jako uzavřený, voda je zde ve styku s atmosférou.

Požadavky na úpravu vody pro chlazení:

 • Antikorozní účinky.
 • Stabilizace tvrdosti
 • Odstranění vápenatých usazenin v průběhu provozu, bez nutnosti odstávek.
 • Zamezení tvorby vodního kamene.
 • Snížení koncentrace solí
 • Zabránění rozvoji mikroorganizmů
 • Vyrovnané parametry chladící vody
 • Filtrace

Chemické přípravky pro chladící okruhy:

 • Inhibitory koroze
 • Stabilizátory tvrdosti
 • Biocidy
 • Disperganty