HYDRODEM - Chemická úprava vody, základní chemické přípravky

Chemické přípravky pro kotelní vody

Hydro-X

Tradiční řada přípravků využívaná při produkci páry v potravinářství a otopných systémech. Hydro-X pomáhá při výrobě čisté a neutrální páry.  Kotelní odluhy s Hydro-X mají minimalizovaný negativní vliv na životní prostředí. Řada Hydro-X byla posouzena Státním zdravotním ústavem, jako vhodná pro úpravu napájecí vody k výrobě páry, která má přímý styk s potravinami.

Hydro-min

Přípravky z této řady obsahují těkavé aminy pro zajištění prevence proti korozi v paro-kondenzátním systému. Hydro-min nelze použít v mlékárenství.

Hydro-cid

Přípravky s ekologicky schválenými biocidy.

Hydos

Řada přípravků pro komplexní řešení CHUV


Chemické přípravky pro chladící okruhy

Hydro-cid

Přípravky s ekologicky schválenými biocidy.

Hydro-cor

Řada inhibitorů, které minimalizují korozi kovových materiálů v chladících okruzích

Hydro-plex

Řada přípravků se skládá převážně z chemikálií pro chladicí systémy. Aplikuje se zejména v případě problémů s „vodním kamenem“. Přípravky Hydroplex se používají k pomalejšímu, on-line čištění (za provozu).

Hydos

Řada přípravků pro komplexní řešení CHUV.


Přípravky pro rychlé chemické čištění

Hydos-K

Slouží k rychlému odstraňování vodního kamene z odpařovacích kondenzátorů, chladících věží a částí vodních instalací. Přípravky obsahují silné aktivní substance inhibitory koroze.


Přípravky pro reverzní osmózy

Hydos-R

Kapalné antiskalanty pro reverzní osmozy. Jejich úkolem je prodloužit životnost zařízení a snížit náklady na provoz. Chrání membrány před úsadami CaCO3, CaSO4, BaSO4, SrSO4, SiO2.