HYDRODEM - Dávkovaní chemie

Nabízíme mnoho typů dávkovací techniky a způsobů dávkování. Vždy záleží na konkrétních požadavcích zákazníka.


Dávkování korekční chemie s automatickou kontrolou pH a boční filtrací


Úprava napájecí vody parního kotle


Dávkování inhibitoru a biocidu pro chladící okruh