HYDRODEM - Filtrace

Dodáváme různé typy filtrace zejména pro potřeby otopných systémů, chladících okruhů, kondenzátů, technologické vody apod. Filtraci nabízíme na základě posouzení stavu zařízení a kvality oběhové vody. Vždy záleží na konkrétních požadavcích zákazníka.

V oběhové vodě se často vyskytuje kal, který je tvořen pevnými látkami anorganického i organického původu. Anorganická složka kalu pochází ze zdrojů doplňovací vody, například jedná-li se o povrchové zdroje vody, z korozních dějů, oprav potrubí (okuje mosazi, oceli), z  procesů nepřiměřené chemické úpravy vody. Tyto kaly a volně pohyblivé částice vytvářejí pevné nánosy, které brání přenosu tepla, podporují korozi a v turbulentních místech způsobují erozi. Organické složky oběhu tvoří tzv. biofilm, mohou pocházet ze zdroje přídavné vody, ze vzduchu (spory) atd. Biofilm je mnohem silnější tepelný izolant, než „vodní kámen“.

Chemická úprava vody, proto musí být podpořena vhodnou mechanickou filtrací.


Filtrace bývá často podceňovaným zařízením chladících a otopných systémů.Příklad znečištění otopného a chladícího systému.

Cíle filtrace:

  • Odstranění kalu a jemných částic z okruhu, tzn. minimalizace blokace výměníků/radiátorů a eliminaci poruch měření např. teploměrů, nebo jiných kontrolních systémů
  • Prevence koroze pod pevnými usazeninami
  • Odstranění velmi tvrdých částic, jako silikátů a magnetitu, které způsobují erozi čerpadel, potrubí, ventilů, termostatů atd.

Efekty filtrace:

  • Zvýšení provozní účinnosti zařízení
  • Prodloužení životnosti zařízení
  • Snížení času na opravu a čištění
  • Redukce nákladů na ostatní úpravu vody
  • Snížení spotřeby vody


Boční filtrace na zpátečce horkovodu.