HYDRODEM - Revize a opravy

Provádíme:

  • spolupracujeme při návrhu nových zařízení, instalací
  • technologické postupy všech druhů oprav
  • vlastní opravy tlakových zařízení, odborný montážní dohled, včetně nedestruktivních zkoušek
  • provádíme stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených, nebo rekonstruovaných tlakových zařízení
  • uvádíme tlaková zařízení do zkušebního a následného pravidelného provozu, včetně zavedení provozní dokumentace
  • periodické revize tlakových zařízení, včetně průběžných nedestruktivních zkoušek
  • vyhodnocení životnosti tlakových zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení

  • parní a kapalinové kotle 3. a 4. třídy
  • tlakové nádoby stabilní
  • nízkotlaké teplovodní kotle