HYDRODEM - Změkčovací filtry, Technologie CHUV

Nabízíme kompletní sortiment zařízení na úpravu zejména technologických a procesních vod v rozsahu malých domovních aplikací až po průmyslové technologické celky.

  • změkčení vody,
  • odželeznění, odmanganování,
  • redukce dusičnanů ve vodě,
  • hygienické zabezpečení vody, chlorace, UV zářiče,
  • demineralizace vody pro průmyslové aplikace.

Dotazníky ke stažení


Instalace změkčení, řízeného dávkování chemie a automatického odluhu.


ŘÍZENÍ KVALITY PROCESNÍ VODY

Automatický odluhovací panel

Systém automatického odluhu. Pracuje na základě kontinuálního měření vodivosti chladicí (oběhové) vody. Hodnota vodivosti narůstá vlivem zvyšování koncentrace solí odpařováním. V případě nepřítomnosti odluhu dochází ke zvyšování pH, korozivity oběhové vody a zvýšené tvotbě anorganických i organických úsad. ODS-06 měří a vyhodnocuje aktuální hodnotu konduktivity v chladícím okruhu, při překročení nastavené hodnoty vodivosti dojde, vlivem signálu kontroleru na elektroventil, k rychlému odpuštění zasolené vody do kanalizace, následně jsou jiným automatickým systémem ztráty do cirkulace doplněny upravenou vodou, která má několikanásobně nižší vodivost, tím dojde k ředění chladící vody a kontinuálnímu udržování vodivosti na bezpečné a požadované úrovni.


Automatický odluhovací panel ODS 06